Om Bo-I-Nordmaling.nu

SAMARBETE GER STYRKA.

Det vikande befolkningsunderlaget i Nordmaling under 90-talet krävde mycket arbete för att fylla upp de tomma lägenheterna. Vi var fyra större verksamma fastighetsbolag som alla arbetade med att på olika sätt marknadsföra oss för att locka nya hyresgäster.

I många fall innebar det att hyresgäster flyttade mellan ortens olika hyresvärdar och vi saknade ett tillskott av nya hyresgäster utifrån.

Eftersom vi upplevde samma problem började vi diskutera möjligheterna till en gemensam marknadsföring av våra lediga lägenheter och lokaler.

Med gemensam marknadsföring räcker pengarna längre och vi kan nå ut till fler, framförallt utanför den egna kommunen och därmed förhoppningsvis öka inflyttningen

STARTEN:

Vi startade vårt samarbete i samband med Företagsmässan 1998. Den 1 juli 1999 öppnade vi vår hemsida. På hemsidan har vi marknadsfört våra lediga lägenheter/lokaler men också informerat om Nordmalings kommun som boende- och verksamhetsort.

I början av vårt samarbete upplevde vi att många företag, politiker och människor i allmänhet i Nordmaling inte hade någon större tro på framtiden.

I media förekom mycket negativa skriverier om Nordmaling. Som motvikt till allt det negativa ville vi visa upp den ”rätta” bilden av Nordmalings kommun. Visa på möjligheterna och det goda livet som finns i Nordmaling.

ÅRETS FÖRETAGARE!

Som ett bevis på vårt arbete tilldelades vi utmärkelsen Årets företagare 2001, vilket vi är mycket stolta över.

FORTSÄTTNINGEN…

Vårt arbete fortsätter och syftar nu i första hand till att skapa förutsättningar för människor och företag att flytta hit. Vi vet att dom vill hit, men vi måste också kunna ta emot dom.

Än finns det mycket att göra. Vi hoppas Du vill göra det tillsammans med oss! Om du äger bostäder eller är en företagare i Nordmalings kommun så får du gärna kontakta oss för att delta i arbetet!

Vad tycker du om detta innehåll?