Konferenslokaler

Levar Hotell Rundviksgården Norrskenshallen
Salemkyrkan i Mo Ava Bygdegård Rönnholms Byastuga
Temagården Olofsfors Herrgård

Håknäs Bygdegårdsförening