Håknäs BygdegårdsföreningAdress:  Byvägen 30, 914 96, Håknäs

Kontaktperson:
Per-Ingvar Ohlsson  0930-40303, 
p-i.ohlsson@hotmail.com

Lokalen bokas hos Birgit och Åke Johansson, 0930-40204,
birgit@nordmaling.com

Antal platser:
 
50 sittande vid bord, totalt ca 100


Pris att boka lokalen:
 
500 sek/dygn

Utrustning:
OH, blädderblock, vit duk, bredband
Vi erbjuder:
Kaffe (alt.) te kan beställas